מדיניות החזר

מסמך זה הינו הסכם מחייב בינך לבין Justmusic / מאור מוסיקה לאירועים בע”מ (תקרא – “החברה”)

1.1. החברה לא תהיה אחראית לכל בעיה בביצועים או בשירות שנגרמה על ידי אתר של צד שלישי או ספק שירות של צד שלישי (לרבות, למשל, שירות ספק שירותי האינטרנט שלך, כרטיס אשראי \ PayPal או כל שירותי תשלום אחרים, את התוכנה ו / או עדכונים או שדרוגים לתוכנה). כל בעיה כזו תהיה כפופה אך ורק להסכם בינך לבין הספק.

1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם החברה אחראית לכל תקלה או שיבוש.

1.3. החברה שומרת לעצמה גם את הזכות להגביל את השימוש שלך באתר ו/או בתוכן או לסיים את חשבונך, אם החברה קובעת שהפרת את תנאי השימוש האלה ו/או הפרת כל כללי או תנאים אחרים של החברה.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת לך גישה לאתר ו/או לתוכן של החברה ו / או למוצרים ו/או לכל השירותים שהחברה מספקת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם החברה אחראית לכל תקלה או שיבוש.

1.6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחזיר את התשלום בגין שימוש כלשהו באתר ו / או כל תוכן ו/או חלק יחסי ממנו בהתאם למדיניות החזרים של החברה.

1.7. החברה השומרת את הזכות הבלעדית לא לבצע כל החזר כספי לאחר שבעה (7) ימים ממועד התשלום בגין השימוש באתר ו / או כל תוכן ו/או מוצר שנרכש.

1.8. החברה אינה מחזירה את התשלום/תשלומים עבור כל תוכנה (DAW) ו/או שירות של צד שלישי.

1.9 על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה שתרצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. החיוב יבוצע רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה לעשות שימוש במנוי. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, והחברה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בחברה בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לחברה ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם החברה (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.

מתי תנאי ההחזר שלנו אינם תקפים:

  1. נרשמת אך לא השלמת את כל תוכן הקורס ושלחת לנו דוא”ל תוך 7 יום לבקש החזר.
  2. נרשמת אך לא עשית את כל המטלות ושלחת לנו דוא”ל תוך 7 יום לבקש החזר.
  3. נרשמת והתחלת לצפות במספר שיעורים (סרטונים), החלטת שזה קשה מדי והפסקת ללמוד.

כדי לבקש החזר או החלפה, נא לשלוח מייל לכתובת [email protected]